Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki O Instytucie

O Instytucie

Poszukujemy studentów do pracy naukowej w ramach projektu

"Technologies for information transfer and processing
based on phenomena of a strictly quantum nature"

  • Stypendium: 1000zł miesięcznie
  • Pobyty w ośrodkach zagranicznych
  • Czas pracy w projekcie: 2 lata

Więcej informacji: http://www.iftia.univ.gda.pl/team

OPEN POSITIONS FOR M.SC. STUDENTS

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki jest jednostką należącą do Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania naukowe w następujących obszarach:

  • Teoria informacji kwantowej: kwantowa kryptografia, stany splątane, splątanie związane, miary splątania, przetwarzanie kwantowej informacji, termodynamika przetwarzania kwantowej informacji, kanały kwantowe, kwantowe obliczenia
  • Fizyka matematyczna: dynamiczne systemy kwantowe i klasyczne, niekomutatywna dynamiczna entropia, dekoherencja w systemach kwantowych, dodatnie i kompletnie dodatnie odwzorowania, kwantowe korelacje
  • Modelowanie systemów złożonych: automaty komórkowe do symulacji zjawisk fizycznych, ekonomicznych i społecznych, dynamika nieliniowa, chaos i fraktale, analiza szeregów czasowych, perkolacje
  • Fizyka atomowa i molekularna: efekty zderzeniowe w systemach dwóch atomów, oddziaływania międzyatomowe, struktura energetyczna systemów wieloatomowych
  • Oddziaływanie światła z systemami atomowymi: stacjonarne oraz zależne od czasu wzbudzenia, efekty kinetyczne indukowane przez światło, wpływ pola magnetycznego na wzbudzenia atomowe i propagację światła
  • Fundamenty mechaniki kwantowej: kwantowa interferometria, nierówności Bella, kwantowa komunikacja, algorytmy złożoności komunikacyjnej, kwantowa teleportacja.
  • Astrofizyka: fizyka materii międzygwiazdowej

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG wspiera organizacyjnie i finansowo nowo powstałe Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku.

www.kcik.univ.gda.pl

Ostatnio modyfikowane: 24.09.2012
liseli porno rokettube youporn porno