Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Działalność naukowa

Działalność naukowa

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki prowadzi badania naukowe w następujących obszarach:

  • Kwantowa teoria informacji: kwantowa kryptografia, stany splątane, splątanie związane, miary splątania, przetwarzanie kwantowej informacji, termodynamika przetwarzania kwantowej informacji, kanały kwantowe, kwantowe obliczenia
  • Fizyka matematyczna: dynamiczne systemy kwantowe i klasyczne, niekomutatywna dynamiczna entropia, dekoherencja w systemach kwantowych, dodatnie i kompletnie dodatnie odwzorowania, kwantowe korelacje
  • Modelowanie systemów złożonych: automaty komórkowe do symulacji zjawisk fizycznych, ekonomicznych i społecznych, dynamika nieliniowa, chaos i fraktale, analiza szeregów czasowych, perkolacje
  • Fizyka atomowa i molekularna: efekty zderzeniowe w systemach dwóch atomów, oddziaływania międzyatomowe, struktura energetyczna systemów wieloatomowych
  • Oddziaływanie światła z systemami atomowymi: stacjonarne oraz zależne od czasu wzbudzenia, efekty kinetyczne indukowane przez światło, wpływ pola magnetycznego na wzbudzenia atomowe i propagację światła
  • Fundamenty mechaniki kwantowej: kwantowa interferometria, nierówności Bella, kwantowa komunikacja, algorytmy złożoności komunikacyjnej, kwantowa teleportacja.
  • Astrofizyka: fizyka materii międzygwiazdowej

Sprawozdania z działalności naukowej Instytutu:

za rok 2012 -  pobierz plik

za rok 2011 -  pobierz plik

za rok 2010 -  pobierz plik

za rok 2009 -  pobierz plik

za rok 2008 - pobierz plik

za rok 2007 - pobierz plik

za rok 2006 - pobierz plik

za rok 2005 - pobierz plik

za rok 2004 - pobierz plik

za rok 2003 - pobierz plik

za rok 2002 - pobierz plik

Ostatnio modyfikowane: 10.09.2013
liseli porno rokettube youporn porno