Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki 

Instytut Fizyki Teoretycznej i AstrofizykiO Instytucie

O Instytucie

 

Prof. Marek Żukowski z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Paweł Horodecki z Politechniki Gdańskiej otrzymali 35 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT). Strategicznym partnerem jest Austriacka Akademia Nauk (Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej), jeden z najlepszych ośrodków naukowych w tej dziedzinie na świecie. Projekt jest finansowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Więcej informacji moża przeczytać na stronie Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki jest jednostką należącą do Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania naukowe w następujących obszarach:

  • Teoria informacji kwantowej: kwantowa kryptografia, stany splątane, splątanie związane, miary splątania, przetwarzanie kwantowej informacji, termodynamika przetwarzania kwantowej informacji, kanały kwantowe, kwantowe obliczenia
  • Fizyka matematyczna: dynamiczne systemy kwantowe i klasyczne, niekomutatywna dynamiczna entropia, dekoherencja w systemach kwantowych, dodatnie i kompletnie dodatnie odwzorowania, kwantowe korelacje
  • Modelowanie systemów złożonych: automaty komórkowe do symulacji zjawisk fizycznych, ekonomicznych i społecznych, dynamika nieliniowa, chaos i fraktale, analiza szeregów czasowych, perkolacje
  • Fizyka atomowa i molekularna: efekty zderzeniowe w systemach dwóch atomów, oddziaływania międzyatomowe, struktura energetyczna systemów wieloatomowych
  • Oddziaływanie światła z systemami atomowymi: stacjonarne oraz zależne od czasu wzbudzenia, efekty kinetyczne indukowane przez światło, wpływ pola magnetycznego na wzbudzenia atomowe i propagację światła
  • Fundamenty mechaniki kwantowej: kwantowa interferometria, nierówności Bella, kwantowa komunikacja, algorytmy złożoności komunikacyjnej, kwantowa teleportacja.
  • Astrofizyka: fizyka materii międzygwiazdowej

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG wspiera organizacyjnie i finansowo nowo powstałe Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku.

www.kcik.univ.gda.pl

Ostatnio modyfikowane: 11.01.2018

Serwis ostatnio aktualizowany:
04.06.2020

liseli porno rokettube youporn porno